Другите за нас

Истории за успеха

На училище през лятото! Тази идея по принцип предизвиква еднакво отвращение и у ученици, и у учители. И едните, и другите с нетърпение чакат дългата ваканция, за да се откъснат от всякакво учене и преподаване. Ето защо задачата ми да „пробутам” на учениците от прогимназиалните класове двуседмично извънредно обучение по английски език, беше доста сложна. Но съвсем неочаквано се превърна в една от най-успешните ми инициативи в училище.

Научете още

Вероятно поради спецификата на модерната дигитализирана реалност, днешните младежи обикновено срещат много сериозни трудности с формулирането на повече от три свързани изречения. Ето защо задачата ми като учител в училище да науча учениците си не просто да пишат текстове, но да го правят на английски език, изглеждаше направо непостижима. Тази история разказва за пътя, по който едни ученици със среден успех стигнаха до увереността и желанието да участват в национално състезание по креативно писане на английски език. И да се представят добре.

Научете още

Талантът е едно такова плахо, неуловимо и ефирно явление - почти като вдъхновението. Понякога се проявява от раз, понякога изчезва, след като е блеснал за миг, понякога упорито се крие и само за кратко надзърта из дебрите на същността ти. Толкова е крехък, че и най-дребното ни човешко несъвършенство може да го прекърши. Всички се възхищаваме, когато се сблъскаме с изкусно реализиран талант. Но истината е, че е нужен дълъг и упорит труд, вяра и хъс и нерядко здрави нерви, за да се стигне до този съкровен резултат. Тази история разказва за един стръмен път по нанагорнището в стремеж талантът да бъде приласкан и разкрит. Път, изпълнен с немалко препятствия, но и с много усилия, отдаденост, постоянство, обич и доверие, които всъщност го направиха успешен.

Научете още

Трайното постоянство и упоритост не могат да не дадат резултат. Те успяват да проправят път към успеха дори там, където мотивацията липсва, а трудностите са налице. Това е историята на една от най-дълго обучаваните ми ученички. История, която дори и аз се съмнявах, че ще завърши успешно, за ученичката да не говорим. А резултатите надминаха очакванията и на двете ни.

Научете още