Моето сърдечно послание към Вас

За Студио за творческо обучение АЯ

Студио за творческо обучение АЯ функционира като образователен център от средата на 2020 г. и предлага персонализирано обучение (индивидуално или в микроекип от 2-3 души) в следните области: публична реч, английски език и актьорско майсторство. Курсовете са подходящи за хора от всички възрасти и сфери на дейност и се адаптират към конкретните цели и нужди на всеки обучаем. Те са практически и интерактивни, включват индивидуална система за проследяване на напредъка, провеждат се в удобно за ученика време и място, дават възможност за периодични публични изяви и се ръководят от квалифициран специалист.

Д-р Мая Младенова е говорен и театрален педагог с разнообразен опит. Стартира професионалната си дейност през 2005 г. като университетски преподавател по сценично слово на студенти – бъдещи актьори. Впоследствие практиката й включва развитие на ораторски и презентационни умения у младежи и възрастни, работещи в различни професионални сфери. Междувременно ръководи школи по актьорско майсторство за ученици от всички възрастови групи, както и театрални проекти с участие на деца в неравностойно положение.

През 2015 г. Мая Младенова разширява педагогическата си дейност в областта на чуждоезиковото обучение. Като учител по английски език работи с деца и възрастни в училище и частни езикови школи, където изследва влиянието на игрови похвати и театрални техники върху усвояването на учебен материал.

Това, което отличава Студио за творческо обучение АЯ, е персоналният подход – всеки ученик има възможността да зададе посоката на избрания курс към личните си желания и потребности, както и да следи напредъка си чрез формирания индивидуален протокол. Безплатната среща-консултация с педагога предоставя личен контакт и допълнителна подробна информация относно обучението, след което клиентът решава дали да го стартира.

Водещи ценности

В работата Студио за творческо обучение АЯ се придържа към следните ценности:

Позитивизъм

Позитивизъм

Нагласите към ученето са от съществена важност. Позитивни емоции, приятелска атмосфера, хумор и забавление съпътстват обучението и гарантират по-висока ефективност на процеса.

Отдаденост

Отдаденост

Всеки обучаем получава персонално отношение и внимание. Обучителят мобилизира всичките си ресурси и влага максимална енергия в преследването на желаните цели.

Съпричастност

Съпричастност

Принципи на обучението са твърдата вяра в способностите на ученика и пълната готовност за проява на разбиране и подкрепа, които са ключови при преодоляването на трудности.

Професионализъм

Професионализъм

Процесът се характеризира с постоянство, целенасоченост, задълбочена работа с внимание към детайла и упорство в стремежа за постигане на възможно най-добрите резултати.